ตารางแจ้งหมายเลขพัสดุ

*ค้นหาได้จากรหัสออเดอร์, ชื่อ, สกุล, อีเมล์ หรือเบอร์โทร

รหัสการสั่งซื้อ ชื่อผู้รับ รหัสสินค้า หมายเลขพัสดุ
OR0031 วลัยพร

HD0224

RG774066388TH

OR0026 นางสาววิภาวดี

HD0150

RG919969343TH

OR0025 รัตน์ตนา

HD0149

RG774066391TH

OR0021 ผกากรอง

HD0166

HD0141

RG774066365TH

RG774066365TH

OR0017 กิตติพร

HD0120

 

OR0015 นางสาวอุไรวรรณ

HD0056

 

OR0011 นงคราญ

HD0062

RG774341071TH

OR0006 ราณี

HD0088

 

OR0005 อัจฉรา

HD0057

 

OR0003 อภัสนันท์

HD0062