ตารางแจ้งหมายเลขพัสดุ

*ค้นหาได้จากรหัสออเดอร์, ชื่อ, สกุล, อีเมล์ หรือเบอร์โทร

รหัสการสั่งซื้อ ชื่อผู้รับ รหัสสินค้า หมายเลขพัสดุ
OR6465 กนิษฐา

HD0249

ER560367714TH

OR6459 สมจิตร

HD3136

HD3136

ET035401004TH

ET035401004TH

OR6457 ณิชาณาศ

HD5124

HD5595

EQ109222254TH

EQ109222254TH

OR6456 ณิชาณาศ

HD5124

EQ109217696TH

OR6451 สุกัลยา
OR6446 ภิญญาภัชญ์
OR6442 Parayanan

HD0500

RK903436094TH

OR6437 จารุณี

HD4890

HD5149

HD5576

 

 

 

OR6436 Jiratha

HD0249

ER560379142TH

OR6433 รจนา

HD5156

HD5324

 

 

OR6431 เมย์วิกาน

HD5110

RK527962142TH

OR6429 เพ็ญศิริ

HD4903

ER102549155TH

OR6427 กิตติยา

HD4982

ER299057729TH

OR6423 สุภัทรา

HD5558

HD5592

HD4608

HD3843

ER299057675TH

ER299057675TH

ER299057675TH

ER299057675TH

OR6422 นส.

HD0249

RL563672474TH

OR6418 นงพะงา

HD0460

HD4425

RK903468905TH

RK825890809TH

OR6415 ประภัสสร

HD4903

RK709798745TH

OR6412 ศุภรางศ์

HD5213

RX098734082TH

OR6411 เบญจมาศ.

HD5235

EQ533461026TH

OR6408 รัตติกาล

HD4879

ER102513059TH

OR6402 นรินทร์

HD5124

HD5110

RK709793505TH

RK709793505TH

OR6400 วราภรณ์

HD5143

ER102491225TH

OR6395 แสน.

HD5142

RK709792005TH

OR6394 ญาณิสา

HD1770

RL275478735TH

OR6391 คุณประภัสสร

HD5347

EN278947027TH