ตารางแจ้งหมายเลขพัสดุ

*ค้นหาได้จากรหัสออเดอร์, ชื่อ, สกุล, อีเมล์ หรือเบอร์โทร

รหัสการสั่งซื้อ ชื่อผู้รับ รหัสสินค้า หมายเลขพัสดุ
OR6498 รอหะนี

HD5124

RK527944501TH

OR6485 ศรีสราภรณ์

HD5019

ET164553755TH

OR6482 สาริสา

HD4860

EQ109304112TH

OR6478 พูนวัน

HD1584

EQ533462565TH

OR6477 ธัญญลักษณ์

HD5152

RK903454495TH

OR6474 ศุภรดา

HD4872

EQ109278085TH

OR6472 จิราภรณ์

HD0120

ET035401018TH

OR6471 สุภัฏชกานต์

HD4513

RK825891089TH

OR6465 กนิษฐา

HD0249

ER560367714TH

OR6459 สมจิตร

HD3136

HD3136

ET035401004TH

ET035401004TH

OR6457 ณิชาณาศ

HD5124

HD5595

EQ109222254TH

EQ109222254TH

OR6456 ณิชาณาศ

HD5124

EQ109217696TH

OR6451 สุกัลยา
OR6446 ภิญญาภัชญ์
OR6442 Parayanan

HD0500

RK903436094TH

OR6437 จารุณี

HD4890

HD5149

HD5576

 

 

 

OR6436 Jiratha

HD0249

ER560379142TH

OR6433 รจนา

HD5156

HD5324

 

 

OR6431 เมย์วิกาน

HD5110

RK527962142TH

OR6429 เพ็ญศิริ

HD4903

ER102549155TH

OR6427 กิตติยา

HD4982

ER299057729TH

OR6423 สุภัทรา

HD5558

HD5592

HD4608

HD3843

ER299057675TH

ER299057675TH

ER299057675TH

ER299057675TH

OR6422 นส.

HD0249

RL563672474TH

OR6418 นงพะงา

HD0460

HD4425

RK903468905TH

RK825890809TH

OR6415 ประภัสสร

HD4903

RK709798745TH