ตารางแจ้งหมายเลขพัสดุ

*ค้นหาได้จากรหัสออเดอร์, ชื่อ, สกุล, อีเมล์ หรือเบอร์โทร

รหัสการสั่งซื้อ ชื่อผู้รับ รหัสสินค้า หมายเลขพัสดุ
OR6698 อณูวรรณ

HD5043

RM104238969TH

OR6692 คุณ

HD5034

ET964555461TH

OR6689 หนู​จันทร์​รินไชย

HD5146

ET964555475TH

OR6652 โสพิศ

HD5143

RM342428694TH

OR6643 อุมารินทร์

HD5699

HD5674

RK855570349TH

RK855570349TH

OR6642 ดาว

HD0460

EX163093125TH

OR6640 วรลัมภา

HD5556

RL232274151TH

OR6637 เก้ากรรณิการ์

HD5110

HD5610

RM342414704TH

RM342414704TH

OR6632 ดวงฤทัย

HD5146

RX100697346TH

OR6631 คุณชัญญา

HD5159

HD5159

RX100697350TH

RX100697350TH

OR6625 น.ส.ศิริพร

HD5677

HD4607

RL232273434TH

RK855570145TH

OR6624 คุณชัญญา

HD5159

HD5159

EX163090739TH

EX163090739TH

OR6617 เสาวนีย์.

HD0488

RX100694305TH

OR6612 ชนัญนัสฐา

HD0460

EX163087394TH

OR6611 สายสมร

HD4056

HD5158

RL232272513TH

RX100693715TH

OR6595 ปทิตตา

HD2245

HD0294

ET164555460TH

EX163084778TH

OR6590 ปุณิกา

HD4763

 

OR6579 นัทธมน

HD3285

ET164555354TH

OR6578 สุกานดา

HD5153

RX100691652TH

OR6573 จรัญญา

HD5156

EX163081935TH

OR6571 วรรณวิษา

HD5400

RK855569062TH

OR6562 นางธนภร

HD5159

EX163079574TH

OR6558 กัญวีณ์

HD0500

RL510262795TH

OR6557 สุภนา

HD5159

EQ735064685TH

OR6554 อารีย์รัตน์

HD4890

HD5146

HD5033

HD5032

HD5156

RM156314175TH

EQ735064677TH

EQ735064677TH

EQ735064677TH

EQ735064677TH